Scheidingsbegeleiding Samen

Met elkaar uit elkaar

0620610472

Juridisch is er heel veel mogelijk qua verdeling, alleen kan dit grote financiële (fiscale) gevolgen met zich mee brengen.
Ik zal met jullie een financiële verdeling maken en aangeven wat eventuele fiscale gevolgen kunnen zijn. Het zo juist mogelijk verdelen zowel juridisch als fiscaal kan voor beide veel geld besparen en voorkomt achteraf veel problemen met de belastingdienst. Alles wat we bespreken en verdelen zal ik in kaart brengen en vastleggen in een helder en duidelijk overzicht. Het overzicht zal bijgesloten worden bij het scheidingsconvenant wat wordt ingediend bij de rechtbank.

Alimentatie berekening
De alimentatie is een belangrijk onderdeel van het scheidingsconvenant bij scheiding. In Nederland kennen we een partneralimentatie bij gehuwden en zijn ex-partners 'onderhoudsplichtig' ten opzichte van elkaar. Het kan gebeuren dat de een te weinig geld heeft om in levensonderhoud te voorzien, dan is de andere partner verplicht om financieel bij te springen. De hoogte van de alimentatie kun je samen afspreken.