Scheidingsbegeleiding Samen

Met elkaar uit elkaar

0620610472

De partner alimentatie is een belangrijk onderdeel van het scheidingsconvenant bij scheiding. In Nederland kennen we een partneralimentatie bij gehuwden / geregistreerd partners en zijn ex-partners 'onderhoudsplichtig' ten opzichte van elkaar. Het kan gebeuren dat de een te weinig geld heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien, dan is de andere partner verplicht om financieel bij te springen.

Het vaststellen van de hoogte van de alimentatie gebeurt op basis van de draagkracht van beide partners en hier is een wettelijke formule voor.

In goed gezamelijk overleg kan er worden afgeweken van de bedragen.

Ik zal de berekeningen met jullie bespreken en de gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.