Scheidingsbegeleiding Samen

Met elkaar uit elkaar

0620610472

Eigen woning
Een echtscheiding kan grote gevolgen hebben in verband met de eigen woning, aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden zal er een keuze gemaakt moeten worden of een van uw beiden in de echtelijke woning kan en wil blijven wonen of dat de jullie besluiten om deze te verkopen. Als de woning wordt verkocht kan dit gevolgen hebben als de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning, u blijft dan met een restschuld achter waarvoor u beiden verantwoordelijk bent.

Zodra u als echtgenoten / partners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie en een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend, komt er een einde aan het fiscaal partnerschap. Voor degene die het huis heeft verlaten, is het huis geen ‘eigen woning’ meer voor de inkomstenbelasting. De woning vormt op dat moment niet meer het hoofdverblijf. Wie in de eigen woning blijft wonen na de scheiding mag na het vertrek van de ex partner maximaal de helft van het totaal aan hypotheekrente aftrekken in de belastingaangifte, mits deze achterblijver de verschuldigde hypotheekrente ook daadwerkelijk betaald.

Indien een van jullie in de woning wil blijven wonen zal er gekeken moeten worden of deze de hypotheek schuld kan overnemen voor het volledige gedeelte. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde. Zolang dit niet geregeld is blijven jullie beide financieel aansprakelijk voor de volledige schuld. Dit zal eerst bekeken moeten worden voordat hier een definitieve afspraak over kan worden gemaakt. 

Inboedel, spaar te goeden, goederen en Pensioen
Ook dit zullen we in goed overleg met elkaar gaan bespreken en verdelen. Ook bij deze verdeling zal ik jullie weer voorzien van adviezen met betrekking tot de gevolgen.