Scheidingsbegeleiding Samen

Met elkaar uit elkaar

0620610472

Als er bij jullie scheiding kinderen betrokken zijn, is het heel belangrijk dat jullie hen goed ondersteunen. Het feit dat jullie gaan scheiden is namelijk een flinke klap voor de kinderen en de kinderen zullen veel emoties hebben. Zonder de juiste begeleiding kunnen zij het hier heel moeilijk mee krijgen. Om jullie en de kinderen te ondersteunen werk ik samen met kindercoachpraktijk Sneek. Naast deze belangrijke emotionele begeleiding dienen jullie er beiden over na te denken wat jullie het beste vinden voor de kinderen na de scheiding. Wat jullie daarover samen beslissen zal worden opgenomen in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is sinds 2009 verplicht als je uit een huwelijk / geregistreerd partnerschap wilt scheiden en er minderjarige kinderen zijn. Voor samenwonende stellen met minderjarige kinderen is het ook raadzaam om een ouderschapsplan op te stellen.
 
Omgangsregeling /Ouderschapsplan
Bij een omgangsregeling is het uitgangspunt dat de minderjarige kinderen die bij een echtscheiding van de ouders zijn betrokken, het recht hebben met beide ouders omgang en contact te hebben. Bij een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken dient dan ook een regeling getroffen te worden voor de omgang van de kinderen voor de ouder bij wie de kinderen niet inwonen. De vaststelling van de omgangsregeling wordt in eerste instantie overgelaten aan de beide ouders. Ouders dienen over een omgangsregeling te overleggen en daar de minderjarige kinderen bij te betrekken. Dit geldt voor de kinderen die daar oud genoeg voor zijn. Als de ouders overeenstemming over de invulling van de omgangsregeling bereiken, dienen zij dit vast te leggen in het ouderschapsplan. Ouders zijn bij een echtscheiding verplicht om een ouderschapsplan aan te leveren. Hoe de omgangsregeling, oftewel de zorg- en contactregeling, wordt vormgegeven is per gezin verschillend.

Wat staat er in het ouderschapsplan
Een ouderschapsplan vermeldt alle afspraken over de omgangsregeling, verzorging en opvoeding met betrekking tot de kinderen. Daarnaast bevat het plan ook afspraken over belangrijke beslissingen die jullie samen moeten nemen over bijv. schoolkeuze en medische behandeling. Ook  komen de financiële regelingen in het ouderschapsplan terug. Jullie als ouders bepalen hoe uitgebreid jullie het ouderschapsplan willen opstellen, maar de volgende onderwerpen moeten verplicht worden opgenomen:
-      Alle zorg- en opvoedingstaken.
-      De verdeling van de kosten voor de kinderen en de    kinderalimentatie.
-      Afspraken over bijzondere kosten.
-      Afspraken over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, bijv. schoolkeuze, medische behandeling, opvoeding.
-      De omgangsregeling.
-      Afspraken over de manier waarop jullie elkaar informeren.