Scheidingsbegeleiding Samen

Met elkaar uit elkaar

0620610472

Co-ouderschap
Veel  scheidende ouders willen bij het uit elkaar gaan samen de zorg voor de kinderen met elkaar blijven delen. Dit kan voor kinderen een ideale situatie zijn. De kinderen verblijven bijvoorbeeld de ene week bij vader en de andere week bij moeder. Er kan bijvoorbeeld ook gekozen worden dat de kinderen op 4 vaste dagen bij de ene ouder zijn en op de andere 3 dagen bij de andere ouder. Het is bij een co-ouderschap van belang dat er een goede communicatie tussen de beide ouders mogelijk is. Het verzoek tot co-ouderschap moet door beide ouders worden aangevraagd bij de rechter.

Voorwaarden co-ouderschap
Een co-ouderschap na echtscheiding dient ook praktisch haalbaar te zijn. De beide ouders dienen onder andere op een redelijke afstand van de school te wonen. De kinderen moeten vanuit de woning van beide ouders naar school kunnen gaan. Het welzijn van de kinderen dient u in besluit tot co-ouderschap als belangrijk onderdeel mee te nemen. U dient er rekening mee te houden dat de kinderen daarbij keer op keer hun schoolwerk van de ene woning naar de andere woning mee zullen moeten nemen. Wilt u deskundig advies over de invulling van een co-ouderschap of wilt u de afspraken over het co-ouderschap overeen komen in een ouderschapsplan of convenant? Ik kan u helder informeren over de invulling van het co-ouderschap en ik kan u begeleiden bij het opnemen van het ouderschapsplan in een convenant of ouderschapsplan.